İdari Hizmet Birimleri
16 Mart 2021

  • Kalite Ve Verimlilik Yönetim Birimi
  • Eğitim Birimi
  • Enfeksiyon Kontrol Birimi
  • İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Birimi
  • Bilgi İşlem Birimi
  • Personel Birimi
  • Evrak Kayıt Birimi
  • Satın Alma Birimi
  • Tahakkuk Birimi
  • Maaş Mutemetliği Birimi