Nasıl Muayene Olurum?
08 Mart 2022

NASIL MUAYENE OLURUM?

 

  • Merkezimize müracaatlar Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS internet sayfası ve 182 nolu telefondan yapılır.)
  • Tüm hastalarımızın kurumumuza üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan resmi kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) ile gelmeleri gerekmektedir.(15 yaş üstü hastalarımızın kimliklerinde resim bulunmak zorundadır.)
  • Randevulu hastalarımız, randevu saatinden en geç yarım saat önce merkezimize gelmelidir.
  • Hasta kabulden hastaya muayene barkodu verilir.
  • Barkod ile birlikte hastaya randevu aldığı hekiminin bulunduğu polikliniğe yönlendirilir.
  • Hasta muayene olacağı hekimin muayene odası girişinde bulunan ekrandan çağrıldığında, muayene için polikliniğe alınır.
  • Tetkik istenmesi durumunda, röntgene gidilir. Röntgen önünde bulunan ekranda isminin çıkmasından sonra röntgeni çekilir. Çekim sonrasında hasta polikliniğe gider. Röntgen filmi hekimin bilgisayar ekranında otomatik olarak düşeceğinden hastalarımızın beklemesine gerek yoktur.
  • Randevusuz hastaların muayenesi poliklinik hekimi tarafından yapılır.
  • Varoluş sebebi sağlığın korunup geliştirilmesi olan yaşam hakkının kutsallığını savunan, zaman ve masal kavramı gözetmeksizin hizmet veren sağlık çalışmalarının emeğine saygı gösterilmeli, onlara karşı anlayışlı ve saygılı olunmalıdır. Personelimize yapılan şiddete göz yumulmayacaktır. Personelimize herhangi bir tehdit, sözlü taciz ve saldırı durumunda Sağlık Bakanlığının 14.05.2012 tarihli 2012/23 sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Konulu Genelgesi doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından yasal işlem yapılacaktır.