15 EYLÜL DÜNYA LENFOMA FARKINDALIK GÜNÜ
16 Eylül 2022

Vücudumuzun değişik bölgelerinde bulunan ve enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudumuzun direncini sağlayan lenf bezleri, bağışıklık sistemimizin önemli bir bileşenidir.
Lenfomalar, lenfoid dokularda doğal olarak bulunan lenfosit adı verilen hücrelerden gelişen kötü huylu lenf bezi hastalıklarıdır.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “erken tanı ve tedavi hayat kurtarır” prensibinden hareketle ile her yılın 15 Eylül günü hastalığa yönelik dikkat çekmek, bilgilendirmek ve hastalık ve tedavisine ilişkin güncel durumu gözden geçirmek üzere farkındalık günü olarak belirlenmiştir.
Lenfomaların görülme sıklığı, erkeklerde yüz binde 6,9 ile kanserler arasında yedinci sırada iken kadınlarda yüz binde 5,2 ile sekizinci sırada bulunmaktadır. Çok daha seyrek olarak çocuklarda da görülebilmektedir. 0-14 yaş erkek çocuklarda milyonda 24, kız çocuklarında ise milyonda 11,4 sıklığında görülmekte ve hem erkek hem de kız çocuklarında üçüncü sırada yer almaktadır.
Risk Faktörleri:
 Yaş(60 yaş üstü) ve Cinsiyet (erkeklerde risk daha yüksektir)
 Irk, etnik köken ve coğrafya (Beyaz Irk)
 Aile öyküsü
 Vücut ağırlığı
 Meme implantları ve bazı kimyasallara/ilaçlara maruz kalma
 Radyasyon maruziyeti
 Zayıflamış bir bağışıklık sistemine sahip olmak
 Otoimmün hastalıklar ve bazı enfeksiyonlar.
Belirtileri:
 Bacaklarda ve bileklerde şişkinlik
 Karın ağrısı ve karında şişkinlik
 Gece terlemeleri ve ateş
 İştah ve/veya kilo kaybı
 Titreme ve normal olmayan kaşıntı
 Bitkinlik,normal olmayan yorgunluk/enerji kaybı
 Kronik öksürük,nefes darlığı,bademciklerin şişmesi
 Baş ağrısı.
Lenfomalar için erken tespite yönelik kabul edilmiş bir tarama metodu bulunmamaktadır. Lenfomanın tanısında en önemli basamaklar ayrıntılı öykü ve fizik muayenedir. Bu nedenle kişilerin lenfoma belirtisi olabilecek belirtileri bilmeleri ve bu belirtileri tespit etmeleri durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurmaları büyük önem taşımaktadır.